Pin
Send
Share
Send


Nāgārjuna (c. 150 - 250 C.E. ) เป็นเนื้อหาที่มีอิทธิพลมากที่สุดของนักคิดชาวพุทธอินเดียหลังจากพระพุทธเจ้าองค์ผู้ก่อตั้งโรงเรียน Madhyamaka (ทางสายกลาง) ของMahāyāna (ยานพาหนะขนาดใหญ่) พุทธศาสนา เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเขียนที่มีความเชี่ยวชาญมากที่สุดของśūnyatāvada (หลักคำสอนเรื่องความว่างเปล่า) เป็นคนแรกที่เสนอหลักคำสอนที่เป็นความจริงสองประการและเป็นเจ้าอาวาสแห่งมหาวิทยาลัยพุทธชื่อนาลันดา งานเขียนของ Nagarjuna มีอิทธิพลอย่างมากไม่เพียง แต่ในการพัฒนาความคิดของชาวพุทธมหายานเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดการตอบสนองต่อศาสนาฮินดูที่มีต่อศาสนาพุทธ (โดยเฉพาะหลักฐานใน Advaita) นอกจากนี้ความคิดของ Nagarjuna กลับกลายเป็นโรงเรียนสามตำรา (ซานหลุน) ในประเทศจีนและเขาได้รับการยกย่องว่าเป็น "พระพุทธรูปที่สอง" ในทิเบต (เรย์ 2002, 82) Nagarjuna มักถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเพราะเป็นผู้ทำลายเนื่องจากการปฏิเสธ "ตนเอง" อย่างรุนแรงของเขา อย่างไรก็ตามการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเผยให้เห็นใน Nagarjuna ความเข้าใจที่ลึกซึ้งของการดำรงอยู่เป็นพึ่งพาซึ่งกันและกันการแทรกซึมของตนเองและอื่น ๆ

ชีวประวัติ

รูปปั้น Nagarjuna กัลลูอินเดีย 2548

ตามที่นักประวัติศาสตร์ชาวอินเดีย Kumarajiva (344-413 C.E. ), Nagarjuna เกิดในอินเดียใต้ใกล้กับเมือง Nagarjunakonda ในสิ่งที่เป็นปัจจุบัน Andhra Pradesh เป็นครอบครัวฮินดูพราหมณ์ร่ำรวย การศึกษาในศาสนาฮินดูของเขาอาจอธิบายได้ว่า Nagarjuna เป็นหนึ่งในนักคิดชาวพุทธที่สำคัญที่สุดในการเขียนในภาษาสันสกฤตมากกว่าในสคริปต์บาลี บันทึกของทิเบตรายงานว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจในช่วงต้นชีวิตของเขาจากความขัดแย้งและความวุ่นวายในภูมิภาคของเขาเพื่อมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเขาและกลายเป็นพระสงฆ์ ในช่วงชีวิตของเขาเขาเป็นเจ้าอาวาสของมหาวิทยาลัยพุทธศาสนา, Nalanda ซึ่งตั้งอยู่ในสถานะปัจจุบันของแคว้นมคธประเทศอินเดียและกลายเป็นที่รู้จักในฐานะอาจารย์ของการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาทั้งห้าสาขาที่สำคัญ (ไวยากรณ์ตรรกะและญาณวิทยา) ศิลปะ ยาและการปฏิบัติทางวิญญาณ) หลังจากเขียนงานเขียนของเขาที่ Nalanda เขาก็ได้รับแรงบันดาลใจจากวิสัยทัศน์ของพระโพธิสัตว์ทาราเพื่อสละความสะดวกสบายและสถานะของตำแหน่งของเขาที่มหาวิทยาลัยและเพื่อ "เดินออกไปเพื่อค้นหาความเข้าใจ" (เรย์ 2545, 394-395)

จากการศึกษางานเขียนของเขาเป็นที่ชัดเจนว่า Nagarjuna คุ้นเคยกับปรัชญาของ Abhidharma ทั้งในสมัยของเขาและประเพณีMahāyānaที่โผล่ออกมาเช่นเดียวกับโรงเรียนที่ไม่ใช่ชาวพุทธแห่งความคิด (Ray 2002, 394) ตัดสินโดยเนื้อหาของรายชื่อตำราที่ยอมรับมากที่สุดที่เขาเขียนเขาเห็นได้ชัดว่าเป็นMāhayānistแม้ว่าเขาจะไม่พูดถึงตำราMahāyānaใด ๆ ในงานที่โด่งดังที่สุดของเขา Mulamadhyamakakarika (บทกวีพื้นฐานทางสายกลาง, MMK ย่อ) เป็นผลให้นักวิชาการตะวันตกบางคนแย้งว่าเขาอาจเป็น Theravadin อย่างไรก็ตามความจริงที่ว่าเขา Mulamadhyamakakarika ข้อความมุ่งเน้นไปที่การอธิบายหนึ่งในแนวคิดหลักของMahāyāna (เช่นśūnyatāหรือความว่างเปล่า) แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขาเป็นผู้ติดตามของยานพาหนะขนาดใหญ่ (Gyamtso 2003, xi) การใช้พระไตรปิฎกอย่างเป็นเอกเทศใน MMK น่าจะเป็นผลมาจากเขาต้องการที่จะสร้างกรณีที่น่าเชื่อถือให้กับชาวพุทธ Stahaviravadin ซึ่งจะไม่ยอมรับสถานที่หรืออำนาจของตำราของMahāyānaจึงปฏิเสธความได้เปรียบในการอ้างอิง มันอาจจะเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าข้อความที่ตั้งใจจะทำหน้าที่เป็นตรรกะ - หินก้าวที่สองของวงล้อสอนโดยเริ่มต้นจากสถานที่แห่งแรกเพื่อนำผู้อ่านไปที่สอง

ตำนาน

ตำนานที่เป็นที่นิยมของสภาพชีวิตของ Nagarjuna ที่เขาเดินทางลึกเข้าไปในโลกผ่านพลังสมาธิของเขา (Siddhi) ถึงที่ซ่อนของราชานาคาซึ่งได้รับความไว้วางใจจากพระพุทธเจ้ากับPrajñāPāramitā Sutras เมื่อเห็นว่า Nagarjuna เป็นผู้ทำนายโดย Gautama ที่จะ "ให้คำอธิบายที่กว้างขวางและสมบูรณ์แบบของคำสอนของพระพุทธเจ้า" (Gyamtso 2003, ix) เขามอบตำราเหล่านี้ให้เขาเพื่อนำกลับไปที่พื้นผิว เรื่องนี้ใช้เพื่ออธิบายส่วนแรกของชื่อของเขา (ที่สองอาร์จูน่าความหมาย "สดใส" "ส่องแสง" หรือ "เงิน") ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับPrajñāPāramitāพระสูตรและภาพของเขาในการยึดถืองูขยายงู เหนือหัวเขา (ดูรูป)

เรื่องราวทั่วไปอื่น ๆ เกี่ยวกับ Nagarjuna อ้างว่าเขาเป็นผู้เฒ่าที่ 14 แห่งเซนและเขาอายุ 700 ปีเมื่อเขาเป็นเจ้าอาวาสแห่งนาลันด้า

ปรัชญา

ส่วนแรกของ Nagarjuna ปรัชญาพุทธปรัชญาเป็นคำอธิบายที่ชัดเจนของหลักคำสอนของśūnyatāหรือ "ความว่างเปล่า" ซึ่งเขาสอนในฐานะส่วนขยายตรรกะของความคิดของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักคำสอนของ anatman (ไม่มีตัวเอง) และ ปฏิจจสมุปบาท (การกำเนิดขึ้นอยู่กับ) แบบฉบับของวิธีการของเขาคือการใช้ reductio ad absurdum (แซน Prasanga) (มิตเชลล์ 2002, 132) บทที่ 24 สำคัญของ MMK เริ่มต้นจากการสรุปการคัดค้านหลักคำสอนเรื่องความว่างเปล่าที่เขาคาดหวังจากนักคิดเถรวาท:

หากสิ่งเหล่านี้ว่างเปล่า
ไม่มีอะไรสามารถเกิดขึ้นได้และไม่มีอะไรสามารถสลายตัว
ดังนั้นความจริงทั้งสี่อันสูงส่ง
จะไม่อยู่ที่นั่นสำหรับคุณ…และเนื่องจากความจริงอันสูงส่งจะไม่มีอยู่จริง
ธรรมะประเสริฐจะไม่อยู่ที่นั่นหากธรรมะและสังฆะไม่มีอยู่จริง
จะมีพระพุทธเจ้าได้อย่างไร? (CTAO 2004, 25)

ในระยะสั้นเขาเชื่อว่าพวกเขาจะกล่าวหาว่าเขาเป็นคนทำลายล้าง อย่างไรก็ตามเขาอธิบายว่ามันเป็นเพราะพวกเขา "ไม่ได้ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของความว่างเปล่าธรรมชาติและความหมายของมัน" (อ้างแล้ว, 26) ว่าพวกเขาเชื่อว่าความบกพร่องเชิงตรรกะเหล่านี้กับเขา Nagarjuna ยังอธิบายต่อไปว่าข้อสรุปเชิงตรรกะของคำสอนของพระพุทธเจ้า ปฏิจจสมุปบาท (การก่อกำเนิดร่วมขึ้นอยู่กับ) ไม่เพียง แต่คนที่ว่างเปล่าของātmanหรือการดำรงอยู่ที่เป็นอิสระ แต่ทุกสิ่งอยู่โดยไม่มี svabhāva ("ธรรมชาติตนเอง") และดังนั้นจึงเป็น ว่างเปล่า ของสิ่งมีชีวิตโดยธรรมชาติ:

อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
จะอธิบายให้ว่างเปล่า
การดำรงอยู่ของมันถูกกล่าวหาในสิ่งอื่น
และนี่คือเส้นทางของ Middle Way (Madhyamaka) (Gyamtso 2003, 157)

มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องชี้แจงว่าปรัชญาของ Nagarjuna ซึ่งห่างไกลจากการทำลายล้างนั้นแท้จริงแล้วเป็นการยืนยันถึงชีวิตเป็นอย่างมาก เขาระบุว่าถ้าผู้คนมีอิสระอย่างสมบูรณ์จากปรากฏการณ์อื่นและมีแก่นแท้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงพวกเขาไม่สามารถเข้ามาได้ (เราต้องการสาเหตุเช่นพ่อแม่ของเรา) และเราจะไม่เติบโตหรือมีประสบการณ์ใหม่ ๆ ผู้คนจะอยู่ในสภาวะทุกข์ทรมานหรืออยู่ในสภาพแห่งความสุขเสมอ (หรือรัฐอื่น ๆ ) และคนที่ไม่ได้อยู่ในพระพุทธศาสนามาก่อนจะกลายเป็นหนึ่งเดียว

ตัวอย่างหนึ่งของการใช้ Prasanga พบวิธีอีกครั้งในบทที่ 24 ของ MMK:

ถ้าคุณดูสิ่งต่างๆ
ที่เกิดขึ้นจากการดำรงอยู่โดยธรรมชาติ
จากนั้นคุณกำลังดูสิ่งต่าง ๆ
เนื่องจากไม่มีสาเหตุและเงื่อนไข (CTAO 2004, 27)

ที่นี่เขาชี้ให้เห็นถึงความขัดแย้งเชิงตรรกะของการเชื่อว่าสิ่งต่าง ๆ มีอยู่ในตัวเอง หากพวกเขาเป็นเช่นนั้นการสร้างของพวกเขาไม่สามารถขึ้นอยู่กับสิ่งอื่น - ที่จะลบล้างการมีอยู่ของพวกเขา หากใครคนหนึ่งอ้างว่าสิ่งต่าง ๆ มีลักษณะสำคัญดังนั้นเราต้องเลิกเชื่อในเหตุ - ทั้งสองมีเหตุผลเข้ากันไม่ได้ ดังนั้นความคิดของ svabhava ลดลงเหลือเพียงข้อสรุปเชิงตรรกะที่ไร้สาระ - การละทิ้งความเป็นเหตุเป็นผล - ซึ่งเป็นตรรกะ (ตรรกะขึ้นอยู่กับความเป็นเหตุเป็นผล) และในทางปฏิบัติ (ต้องคิดว่าการกินจะทำให้อิ่มหิว) เป็นไปไม่ได้ อย่างไรก็ตามการโต้แย้งนี้ก่อให้เกิดคำถามที่น่าสนใจว่าใครจะถือได้ว่าทุกสิ่งปราศจากธรรมชาติของตัวเองและมีความเป็นเหตุเป็นผล เพื่อตอบข้อขัดแย้งที่ดูเหมือนนี้ Nagarjuna ได้นำหลักคำสอนสองความจริงออกมา

Nagarjuna เป็นนักปรัชญาคนแรกที่เสนอหลักคำสอนสองความจริงซึ่งสมมุติฐานว่ามีความจริงสองประเภทคือ "ความจริงสมบูรณ์" (paramārtha satya) ของśūnyatāและ "สัจธรรมสัมพัทธ์" (saṃvṛti satya) จากลักษณะที่ปรากฏ นี่เป็นอีกพื้นที่สำคัญที่ Nagarjuna ถูกมองว่าไม่ใช่พวกทำลายล้าง เขาแย้งว่าโลกของชื่อและรูปแบบ (namarupa) มีอยู่จริง แต่มีเพียงรูปร่างที่ปรากฏไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงอย่างมาก พวกเขาคือ "ไม่มีอยู่จริงหรือถาวร" (CTAO 2004, 24) เพื่อที่จะเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของโลกมหัศจรรย์ผู้คนจะต้องเข้าใจความว่างเปล่า ในทำนองเดียวกันมันเป็นโลกแห่งตรรกะและรูปแบบที่ทำให้ผู้คนเข้าใจśūnyatā ยิ่งกว่านั้นหากไม่มีรูปแบบไม่มีความว่างเปล่าและไม่มีรูปแบบที่ว่างเปล่า ดังนั้นแม้แต่ความจริงทั้งสองก็ยังคงเกิดขึ้น การตระหนักถึงสิ่งนี้ได้ถูกกล่าวเพื่อนำไปสู่การรับรู้โดยตรงของ "ทาทาทา" หรือ suchness ซึ่งชาวทิเบตเรียกว่าสหภาพแห่งความส่องสว่าง (สิ่งที่ปรากฏ) และความว่างเปล่า นี่คือหัวใจของ Madhyamaka-Middle Way ระหว่างสุดขั้วแห่งลัทธิทำลายล้างและนิรันดร์

งานเขียน

มีตำราจำนวนมากที่มีอิทธิพลมาจาก Nagarjuna แม้ว่าหลายคนอาจจะเขียนโดยนักเขียนในภายหลัง ข้อความเดียวที่นักวิชาการทุกคนเห็นด้วยถูกเขียนขึ้นโดยเขาคือ Mūlamadhyamakakārik & # 257 ซึ่งมีความสำคัญของความคิดของเขาใน 27 บทสั้น ๆ

ผลงานอื่น ๆ อีกมากมายมาจาก Nagarjuna ซึ่งบางงานอาจเป็นของจริง มีหลักฐานว่าหนึ่งในสองต่อมา Nagarjuna เป็นผู้เขียนงาน tantric จำนวนมากซึ่งต่อมาถูกนำมาประกอบกับ Nagarjuna ดั้งเดิมอย่างไม่ถูกต้อง ปัญหาในการรวบรวมผลงานของเขาอย่างสมบูรณ์นั้นยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นโดยปรากฏการณ์ของนักเขียนในอนาคตที่ลงนามผลงานของพวกเขาในชื่อของเขาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพต่อพวกเขา

ผลงานอื่นประกอบกับ Nagarjuna คือ:

 • Śūnyatāsaptati (เจ็ดสิบข้อในความว่างเปล่า)
 • Vigrahavyāvartanī (จุดจบของข้อพิพาท)
 • Vaidalyaprakaraṇa (บดเป็นหมวดหมู่)
 • Vyavahārasiddhi (หลักฐานการประชุม)
 • Yuktiṣāṣṭika (หกสิบข้อในการใช้เหตุผล)
 • Catuḥstava (เพลงสวดเพื่อความเป็นจริงที่สมบูรณ์)
 • Ratnavali (พวงมาลัยที่มีค่า)
 • Pratītyasamutpādahṝdayakārika (องค์ประกอบของการขึ้นอยู่กับการพึ่งพา)
 • Sātrasamuccaya
 • Bodhicittavivaraṇa (นิทรรศการแห่งความรู้แจ้ง)
 • Suhṝllekha (เป็นเพื่อนที่ดี)
 • Bodhisaṃbhāra (ข้อกำหนดของการตรัสรู้)

อิทธิพลของการพัฒนาพระพุทธศาสนา

งานเขียนของ Nagarjuna จะทำมากกว่านักคิดคนอื่น ๆ ในการกำหนดวาทกรรมในโรงเรียนชาวพุทธMahāyānaในอินเดียมานานกว่า 700 ปีหลังจากที่เขาเสียชีวิต อิทธิพลของเขายังคงมีความรู้สึก (แม้ว่าจะมีระดับน้อยกว่า) ในส่วนที่เหลือของเอเชียจนถึงปัจจุบัน ผลงานของเขา (สะดุดตาที่สุด MMK และ การ์แลนด์ล้ำค่า) จะมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งที่สุดในทิเบตซึ่งพวกเขาจะได้รับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในฐานะคำพูดของ "พระพุทธรูปที่สอง" คำสอนของเขามักจะได้รับเป็นคำแนะนำเบื้องต้นในระหว่างการริเริ่ม tantric และรูปแบบการโต้วาทีของเขายังคงใช้ในอารามทิเบต

Shankara ผู้ก่อตั้งโรงเรียนศาสนาฮินดูแห่ง Advaita อุปนิษัทมักถูกกล่าวหาว่าเป็นรุ่น "ตู้ Madhyamikan" เพราะความคล้ายคลึงกันระหว่างปรัชญาและ Nagarjuna ของ ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างความเชื่อของพวกเขาคือสำหรับ Shankara กองกำลังพื้นฐานของพราหมณ์จำเป็นต้องรวมตัวเอง (atman) และจักรวาลในขณะที่ Nagarjuna ผู้คนเชื่อมต่อกันในทุกระดับ (เช่นเรื่องจิตใจและวิญญาณ) ผ่าน การพึ่งพาซึ่งกันและกันเกิดขึ้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

พุทธศาสนาMahāyāna Madhyamaka Nalanda śūnyatāพุทธศาสนาในทิเบตหลักคำสอนสองความจริง

อ้างอิง

 • Campbell, W.L. , ed. 1975 ต้นไม้แห่งปัญญา: ปราญาดาดา มหาวิทยาลัยกัลกัตตา พิมพ์ซ้ำ: Sonam T. Kazi, Gangtok
 • สมาคมชาวแคนาดาออนตาริโอ (CTAO) 2004 Kalachakra 2004: เลือกตำราฝึกปฏิบัติเป็นภาษาอังกฤษและธิเบต โตรอนโต: CTAO
 • Gyamtso, Khenpo Tsültrim 2003 ดวงอาทิตย์แห่งปัญญา: คำสอนเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นฐานของขุนนาง Nagarjuna แห่งทางสายกลาง บอสตัน: Shambhala สิ่งพิมพ์ ไอ 1570629994
 • McCagney, Nancy 1997 Nāgārjunaและปรัชญาของการเปิดกว้าง Lanham, MD: Rowman และ Littlefield
 • Kalupahana, David J. 1986 ปรัชญาของทางสายกลาง SUNY
 • Mitchell, Donald W. 2002 พุทธศาสนา: แนะนำประสบการณ์ทางพุทธศาสนา นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ไอ 0195139518
 • Murty, K. Satchidananda 1971 Nagarjuna นิวเดลี: National Book Trust
 • Ramanan, K. Venkata 1978 ปรัชญาของNāgārjuna เดลี: Motilal Banarsidass
 • เรย์เรจินัลด์ก. 2545 ความจริงที่ทำลายไม่ได้: จิตวิญญาณการดำรงชีวิตของพุทธศาสนาในทิเบต บอสตัน: Shambhala สิ่งพิมพ์ ไอ 1570629102
 • Samdhong Rinpoche, ed. 1977 ภาษาถิ่น Madhyamika และปรัชญาของ Nagarjuna สารนาถอินเดีย: สถาบันการศึกษาชั้นสูงในทิเบต
 • Sastri, H. Chatterjee, ed. 1977 ปรัชญาของNāgārjunaที่มีอยู่ในRatnāvalī กัลกัตตา: ห้องสมุดสารสาสน์
 • Streng, Frederick J. 1967 ความว่างเปล่า: การศึกษาความหมายทางศาสนา แนชวิลล์: สำนักข่าว Abingdon
 • วอลเซอร์โจเซฟ 2005 Nāgārjunaในบริบท: พุทธศาสนาMahāyānaและวัฒนธรรมอินเดียยุคแรก นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
 • Zangpo, Ngorchen Kunga 1975 วินัยของสามเณร รวมถึงĀcāryaNāgārjuna's (วินัย) ของสามเณรของĀryamūlasaryāstivādīnในบทกวี และ Vajradhara Ngorchen Kunga Zenpo's คำอธิบายเกี่ยวกับคำสัตย์ปฏิญาณที่สรุปไว้สิบประการการฝึกฝนของพระภิกษุสามเณรกระชับ แปลโดย Lobsang Dapa และคณะ Mussoorie, India: วิทยาลัย Sakya

ลิงก์ภายนอก

ลิงก์ทั้งหมดถูกดึง 5 พฤศจิกายน 2018

ดูวิดีโอ: Introduction to Nagarjuna's Middle View on Buddhism 480p (มิถุนายน 2020).

Pin
Send
Share
Send