ฉันอยากรู้ทุกอย่าง

ชื่อของพระเจ้าในศาสนายูดาย

Pin
Send
Share
Send


ในศาสนายูดาย ชื่อของพระเจ้า แสดงให้เห็นถึงความคิดของชาวยิวในธรรมชาติของพระเจ้าและความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับชาวยิว

ในข้อความในพระคัมภีร์ชื่อที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับพระเจ้าคือ "YHWH" หรือที่เรียกว่า tetragrammatonและมักแปลว่า "พระเจ้า" หรือ "พระยะโฮวา" ทุนการศึกษาร่วมสมัยมักจะอ้างถึงชื่อนี้ซึ่งไม่ได้ออกเสียงหรือสะกดโดยชาวยิวที่นับถือศาสนาส่วนใหญ่เป็น Yahweh ชื่อที่ใช้บ่อยที่สุดอันดับสองสำหรับพระเจ้าในพระคัมภีร์คือ Elohim ซึ่งมักจะแปลว่า "พระเจ้า" ชื่อพระคัมภีร์สำหรับพระเจ้าอื่น ๆ ได้แก่ "El," "El Shaddai" (God Almighty) และ "El Elyon" (God Most High)

ประเพณีของชาวยิวมักจะใช้แทนคำว่า Adonai ("ลอร์ด") สำหรับชื่อของพระเจ้าเมื่อใช้ในพิธีกรรม ในภาษาประจำวันคำว่า Hashem ("ชื่อ") ก็ใช้กันทั่วไปเช่นกัน ชาวยิวออร์โธด็อกซ์ไม่ได้สะกดคำว่า "พระเจ้า" โดยใช้คำว่า "G-d" แทนเพื่อเน้นว่าไม่มีคำพูดใดของมนุษย์ที่สามารถจับสาระสำคัญของสวรรค์ได้ ประเพณี Kabbalistic ทำให้การใช้ชื่อศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าโดยตรงยิ่งขึ้นใช้ทั้งสองเป็นเครื่องมือในการตรัสรู้ลึกลับและในบางกรณีเพื่อให้ได้ผลวิเศษ

เจ็ดชื่อของพระเจ้า

ในยุคกลางบางครั้งพระเจ้าก็เรียกว่า The Seven หมายถึงเจ็ดชื่อสำคัญที่เขาเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวยิว ชื่อแต่ละชื่อถือว่าศักดิ์สิทธิ์ เจ็ดชื่อเทพที่กรานโบราณได้รับคำสั่งให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษคือ:

 1. YHWH (เช่นพระยะโฮวา)
 2. El
 3. พระเจ้า
 4. Adonai
 5. Ehyeh-แอช-Ehyeh
 6. Shaddai
 7. จอมโยธา

ชื่อในพระคัมภีร์ของพระเจ้า

เยโฮวาห์

Tetragrammaton ในภาษาฟินีเซียน (1100 B.C.E. ถึง 300 C.E. ), Aramaic (ศตวรรษที่สิบ B.C.E. ถึง 0 C.E. ) และสคริปต์ภาษาฮิบรูสมัยใหม่

ชื่อที่สำคัญที่สุดและบ่อยที่สุดของพระเจ้าในภาษาฮีบรูไบเบิล Tetragrammaton สะกดเป็นภาษาฮีบรูขณะที่ יהוה (YHWH) และแสดงผลเป็นภาษาอังกฤษสมัยใหม่เหมือนพระเยโฮวาห์ คำว่า "Tetragrammaton" มาจากคำนำหน้าภาษากรีก tetra- ("สี่") และ Gramma ( "ตัวอักษร") Tetragrammaton มีจำนวน 6828 ครั้งในข้อความ Masoretic ของฮีบรูไบเบิล ชื่อนี้ถูกกล่าวถึงครั้งแรกในปฐมกาล 2: 4

ในคัมภีร์ไบเบิลภาษาอังกฤษ YHWH แปลตามประเพณีว่า "ท่านลอร์ด" ราบยูดายห้ามประกาศชื่อนอกวิหารในกรุงเยรูซาเล็มแม้ว่าบางคนไม่เห็นด้วยประเพณี kabbalistic

เนื่องจากต้นฉบับภาษาฮิบรูต้นฉบับมีเพียงพยัญชนะการออกเสียงที่ถูกต้องของ Tetragrammaton อาจหายไป บางคนคิดว่ามันออกเสียงว่า "Yahweh" หรืออะไรทำนองนั้น แต่คนอื่นแนะนำว่ามันไม่เคยออกเสียง อย่างไรก็ตามมันถูกพบว่าเป็นองค์ประกอบในชื่อภาษาฮิบรูจำนวนมากเช่นพยางค์แรกในโจชัวหรือพระเยซู (ทั้งคู่มีการออกเสียง "Yeshua") หรืออีไลพยางค์สุดท้ายjah, IsiaIAHฯลฯ

ตัวอักษรฮีบรูของ Tetragrammaton คือ หยด Heh-Vav-หึ-יהוה- เขียนจากขวาไปซ้ายและทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษเช่น YHWH, YHVH หรือ JHVH คำว่า "YHWH" เป็นบุคคลที่สามที่ไม่สมบูรณ์ของคำกริยา "เป็น" ความหมายแท้จริง "เขาคือ" สิ่งนี้สอดคล้องกับความหมายของชื่อที่ให้ไว้ในพระธรรม 3:14 ซึ่งพระเจ้าทรงเป็นตัวแทนของการให้ชื่อของเขาในคนแรก - "ฉันเป็น"

คำแปลของ YHWH เป็น "พระยะโฮวา" ถูกสร้างขึ้นโดยการเพิ่มคะแนนเสียงสระของ "Adonai" (ลอร์ด) ซึ่งโดยปกติชาวยิวใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการออกเสียงชื่อศักดิ์สิทธิ์ในคำอธิษฐานของพวกเขาและซึ่งปรากฏในพระคัมภีร์ฉบับภาษาฮิบรู นักแปลคริสเตียนยุคแรก ๆ ของฮีบรูไบเบิลไม่ทราบแน่ชัดว่าตามธรรมเนียมชาวยิวคะแนนของสระเหล่านี้มีไว้เพื่อเตือนผู้อ่านเท่านั้น ไม่ เพื่อออกเสียงชื่อพระเจ้า แต่พูดว่า "Adonai" แทน นักแปลเหล่านี้ใช้ตัวอักษร "IHVH" จากละตินเวอร์ชันภูมิฐานของพระคัมภีร์รวมทั้งเสียงสระ "a-o-a" แปลคำว่า "Iahovah" ในภาษาอังกฤษสมัยศตวรรษที่สิบหกซึ่งต่อมากลายเป็น "พระยะโฮวา"

แทน Adonai สำหรับ YHWH เห็นได้ชัดว่าย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่สามอย่างน้อยก่อนคริสต์ศักราช1 อย่างไรก็ตามข้อความบางตอนระบุว่าชื่อนั้นถูกพูดจริง:

"และดูเถิดโบอาสมาจากเบ ธ เลเฮมและพูดกับคนเกี่ยวข้าว YHWH อยู่กับคุณพวกเขาตอบเขาว่า YHWH อวยพรเจ้า" (รู ธ 2: 4)

ยิ่งไปกว่านั้นหนังสือพระธรรมปฐมกาลระบุว่าปรมาจารย์ย้อนหลังไปถึงยุคของเซท "เรียกตามชื่อของ YHWH"

พระเจ้า

อีกชื่อที่ใช้บ่อยของพระเจ้าในฮีบรูไบเบิลคือ พระเจ้า (ฮีบรู: אלהים) ในคัมภีร์ไบเบิลภาษาอังกฤษคำนี้แปลโดยทั่วไปว่า "พระเจ้า" แม้จะมี อิ่ม ลงท้ายด้วยคำนามพหูพจน์ในภาษาฮิบรู พระเจ้าเมื่อพูดถึงพระเจ้าก็คือเอกพจน์ทางไวยากรณ์

ในการศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับใหม่มีสมมติฐานว่าการใช้สารคดีของ Yahweh ในบางส่วนของพระธรรมปฐมกาลและการใช้ Elohim หรือ El ในที่อื่นหมายถึงการมีแหล่งที่แตกต่างกันสองแหล่งหรือมากกว่า ในภาคใต้ "เจ" แหล่งที่มาปรมาจารย์รู้ชื่อที่แท้จริงของ Yahweh จากครั้งแรกในขณะที่ในภาคเหนือ "E" และต่อมา "P" แหล่งที่มาคำว่า El หรือ Elohim จะใช้จนกว่าการเรียกของโมเสสก่อนที่จะ พระธรรม

ในตำนานของ Canaanite ลูกหลานของพระเจ้าเอลถูกเรียกว่า el'mอาจเปล่งเสียงว่า "elohim" แม้ว่าสระดั้งเดิมของ Ugaritic จะไม่เป็นที่รู้จัก เมื่อฮีบรูใช้พระคัมภีร์ พระ ไม่ได้อ้างอิงถึงพระเจ้าผู้แปลแปลคำว่า "เทพเจ้า"2

El

กษัตริย์คานาไนท์เมลคีเซเดคประทานพรให้กับอับราฮัมในนามของ "เอลอีเลียน"

เอลเป็นพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบและเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ของชาวคานาอันโบราณ อพยพ 6: 3 อธิบายว่าพระเยโฮวาห์เป็นที่รู้กันดีว่าชาวอิสราเอลนั้นคือ "El Shaddai" (พระเจ้าผู้ทรงอำนาจสูงสุด) และกษัตริย์ชาวคานาอันกษัตริย์เมลคีเซเดคได้แบ่งปันศีลระลึกกับอับราฮัมในนามของเอลอิลิตัน (ปฐมกาล 14:18)

ตัวอย่างของการใช้ El ตามพระคัมภีร์ในฐานะเทพของชาวอิสราเอลที่มีคุณลักษณะหรือฉายาบางอย่างคือ: El 'Elyon ("พระเจ้าผู้สูงสุด"), El Shaddai ("พระเจ้าผู้ทรงอำนาจ"), El 'Olam ("พระเจ้านิรันดร์"), เอลไฮ ("พระเจ้าแห่งชีวิต"), เอลโรอิ ("เทพเจ้าแห่งการมองเห็น"), El Elohe Israel ("พระเจ้าพระเจ้าแห่งอิสราเอล"), El Gibbor ("เทพเจ้าแห่งความแข็งแกร่ง") ศูนย์กลางทางศาสนาโบราณที่สำคัญของเบเธลหมายถึง "บ้าน (หรือที่)" ของเอล

ในตำราของคานาไนท์เอลถูกระบุว่าเป็นเทพผู้สูงศักดิ์, อาเชอราห์และเป็นพ่อของเทพเจ้าอื่น ๆ อีกมากมายรวมถึงบาอัล ชื่อ El ปรากฏในภาษาเซมิติกทางตะวันตกเฉียงเหนือหลายภาษาเช่นฟินิเซียน, อุการิติค, และอราเมอิก ในอัคคาเดียน ILU เป็นคำธรรมดาสำหรับพระเจ้า นอกจากนี้ยังพบได้ใน Old South Arabian และใน Amharic / Ethiopian

ในภาษาฮิบรูมันมักใช้เป็นองค์ประกอบในชื่อที่เหมาะสมเช่นกาเบรียล ("พลังแห่งพระเจ้า"), ไมเคิล ("เขาเป็นใครพระเจ้า"), ราฟาเอล ("ยาของพระเจ้า"), แดเนียล ("พระเจ้าทรงเป็น ผู้พิพากษา ") และอิสราเอล (" ผู้ที่ต่อสู้กับพระเจ้า ") และอื่น ๆ อีกมากมาย

Shaddai

โมเสสและพุ่มไม้ที่ลุกโชน: "ฉันคือพระเจ้าฉันปรากฏแก่อับราฮัมต่ออิสอัคและยาโคบว่าเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ แต่ด้วยนามของเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า (YHWH) ฉันไม่ได้รู้จักตนเอง"

อ้างอิงจากพระธรรม 6: 2-3 El Shaddai เป็นชื่อที่พระเจ้ารู้จักกับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบ คำนี้อาจได้รับการยอมรับในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ว่า "God Almighty" ชื่อ Shaddai (ฮีบรู: שַׁדַּי) ก็ใช้เป็นชื่อของพระเจ้าในภายหลังในพระธรรมโยบ

ทฤษฎีหนึ่งเกี่ยวกับคำนี้คือ Shaddai เป็นรากศัพท์ของอัคคาเดียน shadû ("ภูเขา") หรือ shaddû'a ("ผู้พักอาศัยบนภูเขา") หนึ่งในชื่อของพระเจ้า Amorite Amurru Shaddai เป็นเมืองยุคสำริดปลายสาย Amorite บนฝั่งของแม่น้ำยูเฟรติสในภาคเหนือของซีเรีย ในทฤษฎีนี้ El Shaddai ถูกมองว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นตำนานรวมทั้งปูชนียสถานสูงของศาสนาอิสราเอลยุคแรกเช่นเบเธลเมานต์คาร์เมลและอื่น ๆ ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นเหมือนกับพระเจ้าของชาวฮีบรูซึ่งต่อมาถูกระบุไว้กับพระเยโฮวาห์

'Elyon

พระเจ้าในฐานะ "El Elyon" เป็นเทพเจ้าทั่วไปของอับราฮัมและเมลคีเซเดคในปฐมกาล 14. น่าสนใจเฉลยธรรมบัญญัติ 32: 8-9 รักษาประเพณีซึ่งดูเหมือนว่าอิลิโอนผู้สูงสุด - จะมอบหมายเทพเจ้าแห่งพระเยโฮวาห์แก่ชนชาติอิสราเอล

เมื่อผู้สูงสุดมอบมรดกให้แก่บรรดาประชาชาติ
เมื่อเขาแบ่งมนุษยชาติทั้งหมด
เขาตั้งขอบเขตให้กับประชาชน
ตามจำนวนบุตรของอิสราเอล
สำหรับส่วนของลอร์ดคือคนของเขา
ยาโคบมรดกที่เขาได้รับ

ฉายา 'Elyon (ฮีบรู: עליון) เกิดขึ้นพร้อมกับ El, YHWH หรือ พระเจ้าและคนเดียว คำคุณศัพท์ภาษาฮิบรูที่ทันสมัย ​​"'Elyon" หมายถึง "สูงสุด" (ดังใน "ศาลฎีกา") หรือ "สูงที่สุด" El Elyon มีการแปลแบบดั้งเดิมเป็นภาษาอังกฤษว่า "God Most High" ในขณะที่ Elyon เพียงอย่างเดียวจะกลายเป็น "The Most High" ชาวฟินีเซียนใช้สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นชื่อที่คล้ายกันสำหรับพระเจ้า, νον มันเป็นสายเลือดกับภาษาอาหรับ 'Aliyy.

ชื่อต่อมา

ภาพแรกของ Tetragrammaton c. พุทธศักราช 600 บนม้วนเงินที่มีตัวเลข 6: 24-26Tetragrammaton ใน paleo-Hebrew สามารถมองเห็นได้หกครั้งในส่วนนี้ของคอลัมน์ 19 ของ เพลงสดุดี Scroll จากถ้ำคูมรัน 11Kabbalistic drawing: ตัวอักษรสองตัวด้านล่างในแต่ละมือรวมกันเพื่อสร้างיהוה (YHWH) ชื่อของพระเจ้า

Adonai

ในการพูดออกเสียงชาวยิวมักเรียกพระเจ้า Adonai, ฮิบรูสำหรับ "ลอร์ด" (ฮีบรู: אֲדֹנָי) ในทางเทคนิคแล้วรูปแบบนี้เช่น Elohim เป็นพหูพจน์ แต่โดยทั่วไปแล้วจะถือว่าเป็นเอกพจน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางวากยสัมพันธ์

รูปแบบเอกพจน์คือ อาโดนี"นายท่าน" ชื่อนี้ถูกใช้โดยชาวฟินีเซียนสำหรับเทพเจ้าทัมมุซและเป็นที่มาของชื่อกรีกอิเหนา ชาวยิวยังใช้เอกพจน์เพื่ออ้างถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงเช่นเดียวกับที่ใช้คำภาษาอังกฤษ

Hashem

เป็นเรื่องธรรมดาที่ชาวยิวมักจะ จำกัด การใช้คำศัพท์ Adonai เพื่อสวดมนต์หรืออ่าน liturgical ในการสนทนาชาวยิวร์โธดอกซ์หลายคนจะเรียกพระเจ้า Hashemซึ่งเป็นภาษาฮีบรูสำหรับ "ชื่อ" แทน (ดูเลวีนิติ 24:11)

ชะโลม

ลมุดกล่าวว่า "ชื่อของพระเจ้าคือ 'สันติภาพ'" (Pereq ha-Shalomชาบ 10b) (ผู้พิพากษา 6:24) ชื่อ ชโลโม, "สันติภาพของเขา" (จาก ชะโลม, โซโลมอน, שלומו), หมายถึงเทพเจ้าแห่งสันติภาพ ชะโลม ยังสามารถหมายถึง "สวัสดี" และ "ลาก่อน"

เพราะพระนามของพระเจ้านั้นศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวยิวหลายคนเราไม่ได้รับอนุญาตให้ทักทายอีกคนหนึ่งด้วยคำว่า ชะโลม ในสถานที่ที่ไม่บริสุทธิ์เช่นห้องน้ำ (ลมุด ถือบวช, 10b)

Shekhinah

Shekhinah (ฮีบรู: שכינה) คือการปรากฏตัวหรือการรวมตัวกันของพระเจ้าซึ่งลงมา "อาศัย" ในหมู่มนุษย์ คำไม่เคยปรากฏในพระคัมภีร์ฮีบรู แต่ต่อมาพระใช้คำพูดเมื่อพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในพลับพลาหรือในหมู่คนอิสราเอล ในชื่อหลักของพระเจ้ามันเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นเพศหญิงในไวยากรณ์ภาษาฮิบรู หลายคนเชื่อว่า Shekhinah หมายถึงแง่มุมของผู้หญิงของพระเจ้า

YHWH Tzevaot / Sabaoth

ชื่อ YHWH และ พระเจ้า มักเกิดขึ้นกับคำว่า tzevaot หรือ Sabaoth ("ไพร่พล" หรือ "กองทัพ") แนบมาด้วย ชื่อนี้ทับศัพท์ภาษาละตินเป็น จอมโยธาเป็นรูปแบบที่ใช้ในพระคัมภีร์ฉบับคิงเจมส์ บ่อยกว่าทุกวันนี้มันกลายเป็น "พระเจ้า / เจ้าแห่งกองทัพ" ชื่อศักดิ์สิทธิ์ของสารประกอบนี้เกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่ในวรรณคดีเชิงพยากรณ์และไม่ปรากฏใน Pentateuch, Joshua หรือ Judges เลย

Ehyeh-แอช-Ehyeh

"ฉันเป็นอย่างนั้น" (ฮีบรู: אהיהאשראהיהเด่นชัด Ehyeh asher ehyeh) เป็นคำตอบเดียวที่ใช้ใน (อพยพ 3:14) เมื่อโมเสสขอชื่อของพระเจ้า มันเป็นหนึ่งในข้อที่มีชื่อเสียงที่สุดในฮีบรูไบเบิล Ehyeh asher ehyeh ถูกตีความโดยทั่วไปว่าหมายถึง "ฉันจะเป็นอย่างที่ฉันต้องการ" หรือ ฉันว่าฉันเป็น. Tetragrammaton นั้นมาจากรูตทางวาจาเดียวกัน ชื่อ Ehyeh (ฮีบรู: אֶהְיֶה) หมายถึงพลังของพระเจ้าในอนาคตอันใกล้และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ YHWH

ชื่อและหัวเรื่องที่น้อยลง

 • Adir- "Strong One"
 • Adon Olam- "เจ้าแห่งโลก"
 • Avinu Malkeinu- "พ่อของเราราชาของเรา"
 • Boreh- "ผู้สร้าง"
 • Ehiyeh sh'Ehiyeh- "ฉันคือฉัน": รุ่นภาษาฮีบรูสมัยใหม่ของ "Ehyeh asher Ehyeh."
 • Elohei Avraham, Elohei Yitzchak ve Elohei Ya'aqov - "พระเจ้าแห่งอับราฮัมพระเจ้าแห่งอิสอัคพระเจ้าแห่งยาโคบ"
 • เอลฮา - Gibbor- "God the hero" หรือ "God the strong one"
 • Emet- "ความจริง".
 • E'in Sof- "ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นโมฆะไม่มีที่สิ้นสุด" ชื่อ Kabbalistic ของพระเจ้า
 • Ro'eh Yisra'el- "ต้อนอิสราเอล"
 • Ha-Kaddosh, Baruch Hu- "ผู้ศักดิ์สิทธิ์จงเป็นสุข"
 • อิสราเอล Kaddosh- "องค์บริสุทธิ์ของอิสราเอล"
 • Melech ha-Melachim- "ราชาแห่งราชา" หรือ Melech Malchei ha-Melachim "ราชาแห่งราชาแห่งราชา" เพื่อแสดงความเหนือกว่าในตำแหน่งผู้ปกครองโลก
 • Makom หรือ Hamakom- ตามปกติ "สถานที่" หมายถึง "พื้นที่อเนกประสงค์"
 • Magen Avraham- "Shield of Abraham."
 • Ribbono shel 'Olam- "เจ้าแห่งโลก"
 • YHWH-ฟา- "เดอะลอร์ดที่รักษา" (อพยพ 15:26)
 • YHWH-Niss "i (Yahweh-Nissi)- "เดอะลอร์ดออฟเดอะแบนเนอร์ของเรา" (อพยพ 17: 8-15)
 • YHWH-ชะโลม- "ลอร์ดแห่งสันติภาพของเรา" (ผู้พิพากษา 6:24)
 • YHWH-Ra-ah- "ลอร์ดต้อนฉัน" (สดุดี 23: 1)
 • YHWH-Tsidkenu- "ลอร์ดแห่งความชอบธรรมของเรา" (เยเรมีย์ 23: 6)
 • YHWH-ชัมมาห์ (เยโฮวาห์-ชัมมาห์)- "ลอร์ดสถิตอยู่" (ยะเอศเคล 48:35)
 • อิสราเอล Tzur- "หินแห่งอิสราเอล"

ใช้ Kabbalistic

Shemhamphoraschหรือชื่อของพระเจ้า 72 ตัวอักษร

หนังสือแบบคาบาลลิส เซเฟอร์ Yetzirah อธิบายว่าการสร้างโลกเกิดขึ้นได้จากการจัดการจดหมายศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างชื่อของพระเจ้า นักบวชชาวคาบาลบางคนอนุญาตให้ออกเสียง tetragrammaton เพื่อใช้ใน "ภาคปฏิบัติคาบาบาลาห์" ซึ่งพยายามที่จะบรรลุการตรัสรู้หรือเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงผ่านการสวดสูตรคาบาลิสต์ ในทำนองเดียวกันโกเล็ม - ภาพเคลื่อนไหวที่ถูกสร้างขึ้นมาจากสสารที่ไม่มีชีวิต - ถูกสร้างขึ้นโดยใช้พีชคณิตทั้งหมดของพระนามของพระเจ้า

ระบบจักรวาลวิทยาของคับบาลาห์เกี่ยวข้องกับชื่อของพระเจ้าหลายองค์ ชื่อตัวอักษร 72 ตัวที่แสดงในภาพประกอบประกอบขึ้นอยู่กับสามข้อในเอ็กโซโด (14: 19-21) ที่ขึ้นต้นด้วย "Vayyissa," "Vayyabo," "Vayyet" ตามลำดับ แต่ละข้อมี 72 ตัวอักษรและเมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้วจะมี 72 ชื่อเรียกรวมกันว่า Shemhamphorasch ชื่อ kabbalistic 42 ตัวอักษรของพระเจ้ามีการรวมกันของชื่อต่างๆאהיהיהוהאדוניהויהซึ่งเมื่อสะกดออกมามี 42 ตัวอักษร

ชื่อ kabbalistic ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของพระเจ้าคือ En Sof-איןסוף ("ไม่มีที่สิ้นสุด" หรือ "ไม่มีที่สิ้นสุด") - ผู้ที่อยู่เหนือ / เหนือ Sefirot หรือการเล็ดลอดของพระเจ้า

กฎหมายของการเขียนชื่อศักดิ์สิทธิ์

สดุดีในภาษาฮิบรูและละติน เขียนด้วยลายมือบนกระดาษศตวรรษที่สิบสอง

ตามธรรมเนียมของชาวยิวความศักดิ์สิทธิ์ของชื่อศักดิ์สิทธิ์จะต้องได้รับการยอมรับจากนักเขียนมืออาชีพที่คัดลอกพระคัมภีร์หรือจารึกม้วนเล็ก ๆ ที่แทรกอยู่ในเตฟิลลินและเมซูซาห์ ก่อนที่จะถอดความชื่อศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ นักเขียนจะต้องเตรียมใจให้ศักดิ์สิทธิ์พวกเขา เมื่อเขาเริ่มต้นชื่อเขาจะไม่หยุดจนกว่าจะเสร็จสิ้นและเขาจะต้องไม่ถูกขัดจังหวะในขณะที่เขียนมันแม้จะทักทายกษัตริย์ หากมีข้อผิดพลาดเป็นลายลักษณ์อักษรอาจไม่สามารถลบได้ แต่ต้องลากเส้นเพื่อแสดงว่ามีการยกเลิกและหน้าทั้งหมดจะต้องถูกวางไว้ใน Genizah (สถานที่ฝังศพสำหรับพระคัมภีร์) และใหม่ เริ่มหน้าแล้ว

ดูสิ่งนี้ด้วย

หมายเหตุ

 1. ↑แฮร์ริส 2528
 2. this บางครั้งสิ่งนี้นำไปสู่การโต้เถียงเช่นในกรณีของกษัตริย์เยโรโบอัมที่ฉันพูดว่า "นี่คือ พระ, โออิสราเอล "เขาหมายถึง" นี่คือพระเจ้า "หรือ" นี่คือพระเจ้าของคุณ? "(1 พกษ. 12:28)

อ้างอิง

 • Albright, William Foxwell พระเยโฮวาห์และพระเจ้าแห่งคานาอัน การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ของความเชื่อที่ขัดแย้งกันสองประการ. การ์เด้นซิตี้, N.Y .: ดับเบิลเดย์, 1968. OCLC 442518
 • Berg, Yehudah 72 นามของพระเจ้า: เทคโนโลยีเพื่อจิตวิญญาณ. นิวยอร์ก: ผับคับบาลาห์ 2546 ได้ไอ 9781571891358
 • Burnett, Joel S. การประเมินของ Elohim ในพระคัมภีร์ไบเบิล. แอตแลนตาจอร์เจีย: สังคมวรรณกรรมพระคัมภีร์ไบเบิล 2544 ไอ 9781589830165
 • แฮร์ริสสตีเฟ่นลิตร การทำความเข้าใจพระคัมภีร์: บทนำของผู้อ่าน. Palo Alto, Calif: Mayfield Pub Co, 1985. ไอ 087484696X
 • ฮอฟฟ์แมน, โจเอลเอ็ม ในการเริ่มต้นประวัติย่อของภาษาฮิบรู. นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก 2547 ไอ 0814736548
 • Parke-Taylor, G. H. Yahweh: ชื่อศักดิ์สิทธิ์ในพระคัมภีร์. วอเตอร์ลู, Ont: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยวิลฟริดลอริเออร์, 1975. ISBN 9780889200135

ลิงก์ภายนอก

ลิงก์ทั้งหมดถูกดึง 5 พฤศจิกายน 2018

 • ทำไมคุณไม่สะกดชื่อ G-d ออก? www.chabad.org
 • สารานุกรมชาวยิว: ชื่อของพระเจ้า jewishencyclopedia.com

ดูวิดีโอ: Clip ชวงหองเรยนออนแอร 17-06-2558 ศาสนายวกบศาสนาครสตตางกนอยางไร (มิถุนายน 2020).

Pin
Send
Share
Send